مقاله رابطه بین عوامل اجتماعی- فرهنگی و گرایش زنان به جراحی زیبایی در بین زنان شهر کرج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۱۴۵ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: رابطه بین عوامل اجتماعی- فرهنگی و گرایش زنان به جراحی زیبایی در بین زنان شهر کرج
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جراحی زیبایی
مقاله عوامل اجتماعی و فرهنگی
مقاله تایید اجتماعی
مقاله تقلید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرساردو طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: کلدی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عطایی بهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گرایش به زیبایی کاملا طبیعی و مشترک بین تمامی انسان ها است. اما امروزه گرایش به زیبایی به عنوان یک پدیده اجتماعی به مرحله ظاهرپرستی و خودنمایی رسیده است. این موضوع در جامعه روز به روز در حال گسترش است. یکی از نمودهای این گرایش، آمار زیاد جراحی های زیبایی است که در کشور صورت می گیرد. هدف تحقیق حاضر “شناخت رابطه وضع اجتماعی و فرهنگی زنان و گرایش آنان به جراحی های زیبایی در شهر کرج” می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه زنانی هستند که در سال های ۸۹-۸۶ در بیمارستان های شهر کرج اقدام به انجام عمل زیبایی نموده اند، ۱۴۸ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. تحقیق حاضر توصیفی، روش مطالعه پیمایش و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود. نتایج آمار توصیفی نشان داد که میانگین سنی پاسخگویان ۳۰ سال، ۲۴٫۲ درصد خانه دار و اغلب متاهل بودند. نتایج هم چنین نشان داد که درآمد همسر، تقلید از دوستان، همکلاسی ها و همکاران به عنوان مهمترین عوامل گرایش به عمل زیبایی مطرح شده است. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد که متغیرهای اجتماعی و فرهنگی، تماشای برنامه های ماهواره، ۵۰ درصد از تغییرات واریانس متغیر گرایش به عمل زیبایی را تبیین می کنند.