مقاله رابطه بین عدم اطمینان های محیطی و بازده جاری سهام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی) از صفحه ۱۰۳ تا ۱۲۵ منتشر شده است.
نام: رابطه بین عدم اطمینان های محیطی و بازده جاری سهام
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدم اطمینان های محیطی
مقاله هموارسازی سود
مقاله اقلام تعهدی اختیاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آرمات بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: دستگیر محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این مقاله، بررسی نحوه تاثیرگذاری عدم اطمینان های محیطی بر عملکرد و سودآوری شرکت ها و رابطه بین سودهای هموارشده و بازده جاری سهام در شرایط محیطی نامطمئن است. به طور کلی فرض براینست که عدم اطمینان های محیطی نوسآن های زیادی را در عملکرد شرکت ها به وجود می آورد و مدیران برای جلوگیری از اثرات منفی آن، اقدام به هموارسازی سودهای گزارش شده می نمایند. هموارسازی سود باعث یکنواخت شدن نرخ رشد سود شده و قابلیت پیش بینی سودهای آتی را افزایش می دهد. در نتیجه بازده جاری سهام را تحت تاثیر قرار می دهد. در این پژوهش، داده ها به صورت سالانه مورد بررسی قرار گرفته و جهت آزمون فرضیات از سه مدل رگرسیونی چند متغیره استفاده شده است.
به منظور محاسبه اقلام تعهدی اختیاری از مدل کوتاری و همکاران استفاده شده است و ضریب تغییرات فروش نیز معیار عدم اطمینان های محیطی شرکت های عضو نمونه است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عدم اطمینان های محیطی نوسان های زیادی در سودآوری و عملکرد شرکت ها به وجود آورده و مدیران برای جلوگیری از تاثیرهای منفی آن با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری اقدام به هموارسازی سودهای گزارش شده نموده و سودهای هموارشده نیز به طور معناداری با بازده جاری سهام ارتباط دارد.