مقاله رابطه بین طول و وزن ماهی شیر (Scomberomorus commerson-Lacepède, 1800) در سواحل استان خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زیست شناسی دریا (بیولوژی دریا) از صفحه ۵۱ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: رابطه بین طول و وزن ماهی شیر (Scomberomorus commerson-Lacepède, 1800) در سواحل استان خوزستان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رابطه طول و وزن
مقاله ماهی شیر
مقاله تون ماهیان
مقاله الگوی رشد
مقاله Scomberomorus commerson

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حکیمی مفرد رضا
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادی مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: کوچنین پریتا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی غلامحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از مهم ترین اطلاعات لازم در برآورد مدل های ارزیابی ذخایر، اطلاع از ضرایب رابطه طول و وزن یک گونه می باشد. در این مطالعه نتایج رابطه طول و وزن ماهی شیر (Scomberomorus commerson) در سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵ جهت بررسی روند تغییرات ضرایب a و b بر اساس رگرسیون غیرخطی مورد ارزیابی قرار گرفت. مقدار ضریب b به ترتیب سال؛ ۲٫۷۶، ۲٫۷۴، ۲٫۷۰ و ۲٫۷۱ برآورد گردید. همچنین نتایج نشان می دهد بین تغییرات ضرایب a و b ارتباط معنی داری وجود دارد. رابطه طول و وزن ماهی شیر در آب های ساحلی خوزستان نشان دهنده رشد ایزومتریک برای این گونه در منطقه مورد مطالعه می باشد. همچنین ثابت بودن این رابطه در آب های شمال غربی خلیج فارس را نشان می دهد. روند تغییرات پارامتر a و b نیز مشابه هم بوده و با افزایش مقدار b از مقدار a کاسته می شود و بلعکس.