مقاله رابطه بین ضعف کنترل های داخلی و ریسک سیستماتیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: رابطه بین ضعف کنترل های داخلی و ریسک سیستماتیک
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازده
مقاله ریسک سیستماتیک
مقاله کنترل های داخلی
مقاله قانون ساربینز اکسلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وکیلی فرد حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اوحدی فریدون
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی حصاری فرشاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شرکت های مختلف سیاست ها و روش های متفاوتی در رابطه با مواردی همچون چیدمان ساختار سازمانی، نحوه اجرای عملیات، ارزیابی وضعیت و عملکرد سازمان و گزارشگری مالی و مدیریتی در راستای نیل به اهدافشان دارند. علاوه بر منابع کلان اقتصادی، ریسک سیستماتیک هر شرکت می تواند وابسته به اثربخشی و کارایی این سیاست ها و روش ها باشد. از آنجا که روش های اجرای این سیاست ها، ساختار کنترل داخلی هر شرکتی را تشکیل می دهد، لذا تحقیق پیش رو در نظر دارد رابطه بین ضعف کنترل های داخلی و ریسک سیستماتیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ مورد بررسی قرار دهد. با استفاده از روش آماری داده های پانل، نمونه آماری شامل ۱۶۲ شرکت منتخب در قالب یک تحقیق همبستگی مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های این تحقیق نشان دادند که در صورت وجود ضعف و نارسایی در سیستم کنترل های داخلی، شاخص ریسک سیستماتیک شرکت ها افزایش می یابد.