مقاله رابطه بین رشد بهره وری و نرخ بیکاری در ایران: رویکرد سیستم معادلات همزمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش ها و سیاست های اقتصادی از صفحه ۱۵۳ تا ۱۷۰ منتشر شده است.
نام: رابطه بین رشد بهره وری و نرخ بیکاری در ایران: رویکرد سیستم معادلات همزمان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشد بهره وری
مقاله نرخ بیکاری
مقاله علیت گرنجری
مقاله معادلات همزمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی تیمور
جناب آقای / سرکار خانم: بهپور سجاد
جناب آقای / سرکار خانم: استادزاد علی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه به بررسی ارتباط متقابل بین رشد بهره وری و نرخ بیکاری در اقتصاد ایران در بازه زمانی (۱۳۸۹-۱۳۵۹) می پردازد. در مطالعاتی که اخیرا انجام شده است علیت بین این دو متغیر و نحوه ارتباط بین آنها با نتایج متفاوتی همراه بوده است که در این مطالعه با استفاده از آزمون علیت گرنجری و آزمون هاسمن در تخمین سیستم معادلات همزمان مشاهده می شود که رابطه علیت دو طرفه ای بین رشد بهره وری و نرخ بیکاری وجود دارد. نتایج نشان می دهد که افزایش نرخ رشد بهره وری باعث کاهش نرخ بیکاری خواهد شد و افزایش بیکاری نیز رشد بهره وری را کاهش خواهد داد.