مقاله رابطه بین تغییر حسابرس مستقل و تغییر اظهار نظر حسابرسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در دانش حسابداری از صفحه ۹۱ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: رابطه بین تغییر حسابرس مستقل و تغییر اظهار نظر حسابرسی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حسابرس
مقاله اظهار نظر حسابرس
مقاله تغییر اظهار نظر
مقاله و گزینش اظهار نظر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بنی مهد بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: مراد‌زاده فرد مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: زینالی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این مقاله، مطالعه اثر تغییر حسابرس بر تغییر اظهار نظر حسابرسی در طی سال های ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۹ است. نمونه آماری شامل ۲۴۳ شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش پ‍ژوهش از نوع پژوهش همبستگی می باشد و آزمون فرضیه ها نیز بر اساس روش رگرسیون لجستیک انجام شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد تغییر حسابرس رابطه ای مستقیم با تغییر اظهار نظر حسابرسی دارد. علاوه بر این، اندازه شرکت نیز رابطه ای مستقیم با تغییر اظهار نظر حسابرسی دارد. زیان ده بودن شرکت، سن شرکت و مدت تصدی حسابرسی رابطه ای منفی و معکوس با تغییر اظهار نظر حسابرسی دارد. تغییر حسابرس بیشترین رابطه را با تغییر اظهارنظر حسابرسی دارد. رابطه مستقیم میان تغییر حسابرس و تغییر اظهار نظر حسابرسی، پدیده گزینش اظهارنظر در بازار حسابرسی ایران را تایید می نماید.