مقاله رابطه بین تغییر اقلام صورتهای مالی و تغییر قیمت سهام در شرکتهای سرمایه گذاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۷۱ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: رابطه بین تغییر اقلام صورتهای مالی و تغییر قیمت سهام در شرکتهای سرمایه گذاری
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقلام صورتهای مالی
مقاله قیمت سهام
مقاله شرکتهای سرمایه گذاری
مقاله بورس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طالب نیا قدرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی سیدمسعود
جناب آقای / سرکار خانم: نجفلی حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از تغییر در اقلام صورتهای مالی در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی روشی است که بر اساس مفاهیم تئوری اطلاعاتی بنا گردیده است که در سال ۱۹۶۹ توسط هنری ثیل در رشته حسابداری توسعه یافته و ارزش اطلاعات و درجه تغییر در اقلام صورتهای مالی را با استفاده از مقیاس مشترک محاسبه می نماید. در این تحقیق با توجه به رونق شرکتهای سرمایه گذاری در سالهای اخیر و نیاز سرمایه گذاران به معیارهایی جهت تصمیم گیری در خرید سهام و شناسائی شرکتهای موفق و ضعیف لازم دانستیم که به بررسی ارتباط بین تغییرات اقلام صورتهای مالی و تغییرات قیمت سهام بپردازیم. این رابطه برای تحلیلگران مالی که غالبا روند تغییرات اقلام را بررسی و تجزیه وتحلیل می کنند می تواند مفید باشد.مزیت این روش نسبت به روشهای مرسوم تجزیه وتحلیل صورتهای مالی (نسبتهای مالی) این است که نسبتهای مالی اقلام صورتهای مالی را بطور جداگانه بررسی می کنند و پیش بینی وضعیت شرکت در آینده با استفاده از نسبتهای مالی از دقت کمتری برخوردار است. در صورتی که روش جدید ارتباط بین اقلام صورتهای مالی را بیان کرده و برای پیش بینی های مالی از نسبتهای مالی دقیق تر می باشد. در این تحقیق برای پاسخ به این سوال که آیا بین تغییرات اقلام صورتهای مالی و تغییرات قیمت سهام رابطه ای معنی داری وجود دارد. هفت فرضیه مطرح و مورد بررسی قرار می گیرند و برای بررسی جامعه آماری شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در نظر گرفته شده است که دارای شرایط معینی می باشند به عنوان نمونه انتخاب شده اند. امید است نتایج تحقیق بتواند راهنمایی برای تصمیم گیرندگان و استفاده کنندگان از صورتهای مالی قرار بگیرد و راهگشایی برای تحقیقات آتی باشد.