مقاله رابطه بین بی ثباتی اقتصاد کلان و رشد اقتصادی در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش ها و سیاست های اقتصادی از صفحه ۱۷۱ تا ۱۹۲ منتشر شده است.
نام: رابطه بین بی ثباتی اقتصاد کلان و رشد اقتصادی در ایران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشد اقتصادی
مقاله بی ثباتی اقتصاد کلان
مقاله تورم
مقاله نرخ ارز
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان منشادی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: پوررحیم پروین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
میزان تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد آن از مهم ترین شاخص های عملکردی اقتصاد کلان است و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی به شمار می رود. از این رو، بررسی عواملی که بر رشد اقتصادی اثر می گذارند از اهمیت خاصی برخوردار است و یکی از مهم ترین مباحث مطرح در حوزه اقتصاد کلان است. مرور ادبیات مربوط به رشد اقتصادی حاکی از آن است که یکی از مهم ترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی، ثبات اقتصاد کلان است به گونه ای که امروزه اقتصاددانان پذیرفته اند که ثبات اقتصادی شرط لازم برای رشد اقتصادی بالا و مستمر است. در این تحقیق نقش بی ثباتی اقتصاد کلان بر رشد اقتصادی ایران مورد بررسی قرار می گیرد. ارزیابی نتایج به دست آمده از برآورد مدل به روش خودرگرسیون برداری (VAR) مبتنی بر داده های سری زمانی سال های (۱۳۸۷-۱۳۴۶) نشان می دهد رابطه بلند مدتی بین شاخص بی ثباتی اقتصاد کلان (شاخصی ترکیبی از متغیرهای تورم، کسری بودجه، نرخ ارز و نرخ مبادله) و رشد اقتصادی در ایران وجود دارد، به گونه ای که بی ثباتی اقتصاد کلان در ایران به عنوان مانع جدی برای رشد واقعی و استمرار آن عمل می کند، از این رو پایدارسازی اقتصاد کلان گامی موثر در راستای دسترسی به نرخ رشد اقتصادی بالا و مستمر در اقتصاد ایران می باشد.