مقاله رابطه بین برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب استخرهای پرورشی با رشد میگوی پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در شیلات از صفحه ۹۱ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: رابطه بین برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب استخرهای پرورشی با رشد میگوی پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
مقاله مدل رشد
مقاله شفافیت
مقاله فسفر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چاری ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: اکرمی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی زید
جناب آقای / سرکار خانم: چیت ساز حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه با هدف تعیین برخی خصوصیات کیفی آب در طول دوره پرورش میگو، شناخت رابطه بین تغییرات خصوصیات کیفی آب و رشد میگو در طول دوره پرورش و تعیین مدل رشد میگوی پاسفیدغربی در ارتباط با برخی خصوصیات کیفی آب در منطقه گمیشان استان گلستان در طول یک دوره پرورش انجام شد. ۹ متغیر از خصوصیات کیفی آب استخرها شامل درجه حرارت، شوری، شفافیت، اسیدیته و فاکتورهای NO3، NH4، P2O5، H2S،PO4 بر اساس روش های استاندارد برآورد شد. براساس نتایج حاصل شوری در طول دوره افزایش یافت، شفافیت کاهش یافت، اسیدیته دارای نوسان قابل ملاحظه نبود و دما در هفته های پایانی کاهش یافت. نتایج نشان داد که از بین فاکتورهای گروه دوم، میانگین مقادیر PO4 و P2O5 در برداشت های مختلف دارای اختلاف معنی دار بود ولی سایر فاکتورها دارای اختلاف معنی دار نبود. نتیجه تجزیه واریانس رگرسیون نشان داد در مدل رشد از بین فاکتورهای مختلف PO4 وارد مدل رشد شد. همچنین نتیجه همبستگی بین تولید میگو و خصوصیات شیمیایی آب نشان داد که تولید با میزان فسفر بالاترین ارتباط را داشت.