مقاله رابطه بین برخی خصوصیات فیزیکی – شیمیایی خاک استخرهای پرورشی با میزان تولید نهایی میگو پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در شمال گمیشان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در شیلات از صفحه ۶۵ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: رابطه بین برخی خصوصیات فیزیکی – شیمیایی خاک استخرهای پرورشی با میزان تولید نهایی میگو پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در شمال گمیشان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خصوصیات شیمیایی و فیزیکی
مقاله اسیدیته
مقاله فسفر
مقاله نیتروژن کل
مقاله استخر میگو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی زید
جناب آقای / سرکار خانم: چیت ساز حسین
جناب آقای / سرکار خانم: کردکتولی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: ضیایی رابعه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خاک زیرین استخرهای پرورش میگو قسمت جدایی ناپذیر استخرها هستند. این مطالعه با هدف بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک استخرهای پرورش میگو انجام شد. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مورد مطالعه شامل اسیدیته، فسفر، نیتروژن کل، ماده آلی کل، میزان رس، سیلت و شن در استخرهای پرورش میگوی وانامی در گمیشان (استان گلستان، شمال ایران) می باشد. نتایج نشان داد که تمامی خصوصیات شیمیایی و فیزیکی مورد مطالعه به جز ماده آلی کل، در طی یک دوره پرورش میگو پا سفید غربی دارای تفاوت معنی داری بود. تغییرات زیادی در غلظت رس، سیلت و ماسه بعد از یک دوره تولید اتفاق افتاد. رس به مقدار زیادی کاهش یافت. آنالیز گام به گام چندمتغیره نشان داد که همبستگی بالایی بین مواد آلی و نیتروژن کل (r=0.73) وجود داشت. بیش ترین همبستگی تولید نهایی با خصوصیت شیمیایی اسیدیته و کم ترین آن با ماده آلی کل بود. بر اساس آنالیز رگرسیون چندمتغیره، ۶۱ درصد از تغییرات تولید میگو به تغییرات غلظت فسفر وابسته است. بنابراین خواص خاک زیرین استخرها و فرآیندهایی که در آن اتفاق می افتد و نیز روابط آب و خاک برای بهبود رشد میگو بسیار مهم هستند.