مقاله رابطه بین افشای اختیاری و مکانیزم های حاکمیت شرکتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی) از صفحه ۴۳ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: رابطه بین افشای اختیاری و مکانیزم های حاکمیت شرکتی
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حاکمیت شرکتی
مقاله افشای اختیاری
مقاله ساختار مالکیت
مقاله اعضای غیرموظف هیات مدیره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاشانی پور محمد
جناب آقای / سرکار خانم: زنجیردار مجید
جناب آقای / سرکار خانم: پارچینی پارچین سیدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: بابازاده سیدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افشای اختیاری و حاکمیت شرکتی به عنوان مساله قابل توجه در عرصه جهانی، نیازمند توجه بیشتر در جوامع علمی و پژوهشی کشورمان است. بر همین اساس این مطالعه تلاش می کند رابطه بین این دو را مورد بررسی و آزمون قرار دهد. در مدل مورد بررسی مکانیزم های حاکمیت شرکتی شامل؛ ساختار مالکیت و ترکیب هیات مدیره است. ساختار مالکیت توسط مالکیت مدیریتی، مالکیت سهامداران عمده و مالکیت دولتی مشخص شده است. ترکیب هیات مدیره از نسبت مدیران غیرموظف اندازه گیری شده است. شاخص افشای داوطلبانه بر اساس تحقیقات پیشین جمع بندی شده است. طبق نتایج تحقیق کاهش در سطح مالکیت مدیریتی و افزایش درصد مالکیت سهامداران عمده با افزایش در سطح افشای داوطلبانه رابطه دارد. این در حالی است که رابطه ای معنی داری بین مالکیت دولتی با افشای اختیاری یافت نشد.