مقاله رابطه بین اعتیاد به اینترنت و ویژگی های شخصیتی دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در جامعه پژوهی فرهنگی از صفحه ۷۹ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: رابطه بین اعتیاد به اینترنت و ویژگی های شخصیتی دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتیاد به اینترنت
مقاله ویژگی های شخصیتی
مقاله پنج ویژگی بزرگ شخصیتی
مقاله دانشجویان
مقاله اعتیاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی بهشتیان سیدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این تحقیق بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و ویژگی های شخصیتی دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران بوده است. جامعه آماری همه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه های دولتی شهر تهران در سال ۱۳۹۰ را دربر می گرفت و نمونه تحقیق شامل ۱۵۰۰ نفر بود. برای انتخاب نمونه ابتدا ۶ دانشگاه زیر از میان دانشگاه های دولتی شهر تهران به طور تصادفی انتخاب شدند: تهران، علامه طباطبایی، امیرکبیر، شریف، علم و صنعت، و الزهرا. سپس از هر دانشگاه ۶ دانشکده و از هر دانشکده ۵ کلاس به روش تصادفی انتخاب شدند. دانشجویان این کلاس ها اعضای نمونه تحقیق را تشکیل می دادند. آزمودنی ها دو پرسش نامه اعتیاد به اینترنت یانگ و پرسش نامه فرم کوتاه نئو (NEO) را تکمیل کردند. نتایج با روش t مستقل تجزیه و تحلیل شد. تحلیل نتایج نشان داد: ۱٫ بین ویژگی های روان رنجوری و برون گرایی و اعتیاد به اینترنت رابطه مثبت معنی داری وجود دارد، ۲٫ بین ویژگی های سازش پذیری و وظیفه شناسی و اعتیاد به اینترنت رابطه منفی وجود دارد، ۳٫ بین ویژگی گشودگی به تجربه و اعتیاد به اینترنت رابطه معنی داری وجود ندارد.