سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهناز غیاثی – دانشجوی دکتری روانشناسی
صدیقه صفایی – کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

چکیده:

یکی ازمشکلات شایع درجهان امروز اعتیاد و عوارض ناشی ازآن است بیشترمعتادین دچارنوعی مشکل و یااختلال روانی هستند و بهدلیل همین اختلال به اعتیادروی آورده اند و وابستگی روانی به موادمخدر درانان به وجود می آید چون استفاده ازموادمخدر موجب میگردد تاحدودی و بطور موقت اختلال روانی آنان فروکش کرده و دردروانی آنان تسکین یابد بنابراین یکی از مسائلی که افراد مبتلا به سوئ مصرف مواد به آن دچارهستند داشتن احساس درد و براورد آن بیشتر ازمیزانی که واقعا وجود دارد درد مثل استرس غالبا یک عنصرروانشناختی قوی دارد درد واقعه ای تنش زا است که میتواند شیوه زندگی احساس رضایت و راحتی بیمار را تحت تاثیر قرار دهد و موجب رنج و ناراحتی ازدست دادن کنترل خستگی و اختلال درکیفیت زندگی فعالیت جنسی روابط فردی مفهوم زندگی عملکرد فرد خواب و انجام فعالیت های روزانه شود سان و همکاران ۲۰۰۷وپایس و فرل ۲۰۱۱ طبق پژوهش بالداچینو گیلچریست فلمینگ و بانیستر ۲۰۱۰ کسانی که سابقه سومصرف مواد و درد مزمن داشتند نگرش و تجربه ای را درمورد داشتن درد بیان میکردند.