مقاله رابطه باورهای اساسی و ادراک از روابط والدینی با بهزیستی ذهنی دانش آموزان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در روانشناسی مدرسه از صفحه ۴۳ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: رابطه باورهای اساسی و ادراک از روابط والدینی با بهزیستی ذهنی دانش آموزان
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باورهای اساسی
مقاله ادراک از روابط والدینی
مقاله بهزیستی ذهنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حجازی الهه
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی ناهید
جناب آقای / سرکار خانم: شیرزادی فرد میثم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه باورهای اساسی و ادراک از روابط والدینی با بهزیستی ذهنی بود. به همین منظور، ۶۵۵ دانش آموز دختر و پسر رشته های نظری از دبیرستان های شهر تهران به روش خوشه ای انتخاب شدند و به سیاهه باورهای اساسی (BBI)، مقیاس ادراک والدین (POPS)، مقیاس رضایت از زندگی و مقیاس های عاطفه مثبت و عاطفه منفی پاسخ دادند. یافته های حاصل از تحلیل های همبستگی و رگرسیون چندمتغیری گام به گام نشان داد که باور به دنیای معنادار، باور به خود مطلوب، ادراک گرمی والدین و ادراک از حمایت والدین از خود مختاری با بهزیستی ذهنی رابطه مثبت دارد. باور به دنیای معنادار به همراه ادراک گرمی والدین، باور به خود مطلوب وادراک حمایت والدین از خود مختاری ۵۱ درصد از تغییرات بهزیستی ذهنی را تبیین می کند. بر اساس این یافته ها تلاش برای ایجاد باورهای مثبت و بهینه سازی روابط والدینی با ارتقاء سطح بهزیستی ذهنی دانش آموزان همراه است.