مقاله رابطه ایران و ترکیه در پرتو تحولات جهان عرب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مطالعات سیاسی از صفحه ۴۷ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: رابطه ایران و ترکیه در پرتو تحولات جهان عرب
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایران
مقاله ترکیه
مقاله تحولات جهان عرب
مقاله نظریه رئالیسم
مقاله نظریه سازه انگاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ازغندی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صولت رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چگونگی روابط ایران و ترکیه در درون تحولات اخیر جهان عرب و تاثیر این تحولات بر روابط دو کشور در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار گرفته است. از طرفی این مقاله تلاش دارد با استفاده از مفهوم سازی رئالیستی و نظریه سازه انگاری از فرهنگ های آنارشی دوستی، رقابت یا دشمنی، عناصر یاد شده را در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی در روابط دو کشور مورد تاکید قرار دهد چرا که رهیافت رئالیسم که بر اثرگذاری عوامل مادی قدرت همچون قدرت نظامی و اقتصادی بر رفتار بازیگران تاکید دارد، در حالی که سازه انگاران بر تاثیر باورها، هنجارها و انتظارات عمده ای که بر مبنای ارزش های مشترک شکل گرفته باشند، بر رفتار خارجی بازیگران تاکید دارند. بنابراین مقاله تلاش دارد با توجه به کیفیت روابط ایران و ترکیه در پی تحولات جهان عرب از مولفه های دو نظریه رئالیسم و سازه انگاری، با توجه به سطوح روابط در این بررسی استفاده نماید.