مقاله رابطه افسردگی و رضایت زناشویی مادران با مشکلات رفتاری دختران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در (روان شناسی اجتماعی (یافته های نو در روان شناسی از صفحه ۴۱ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: رابطه افسردگی و رضایت زناشویی مادران با مشکلات رفتاری دختران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگی مادران
مقاله رضایت زناشویی
مقاله مشکلات رفتاری دختران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بختیارپور سعید
جناب آقای / سرکار خانم: حافظی فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: کوچکی لادن
جناب آقای / سرکار خانم: خاجونی ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه افسردگی مادران و رضایت زناشویی آنان با مشکلات رفتاری دختران مقطع ابتدایی آنان در شهر اهواز بود. در این پژوهش تعداد ۳۱۶ نفر از دانش آموزان ابتدایی به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس افسردگی CES-D، افسردگی بک، رضایت زناشویی انریچ و مقیاس اختلالات رفتاری راتر (فرم معلم) بود. رگرسیون به روش ورود مکرر نشان داد که بین افسردگی و رضایت زناشویی با اختلالات رفتاری دانش آموزان دختر در سطح (P=0.0001 و b=0.75) معنی دار است.