مقاله رابطه اضطراب و افسردگی با استئوآرتریت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۲۸ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: رابطه اضطراب و افسردگی با استئوآرتریت
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استئوآرتریت
مقاله افسردگی
مقاله اضطراب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: یزدی زهره
جناب آقای / سرکار خانم: فرخ زینب
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی سیدجوادی سیدعلیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: اختلال های اضطرابی و افسردگی از شایع ترین اختلال های روان پزشکی در جمعیت عمومی هستند. بیماری های مزمن مانند استئوآرتریت می توانند با افزایش اضطراب و افسردگی همراه باشند و با دردهای طولانی مدت و ناتوانی حاصله در سلامت روان بیماران تاثیر بگذارند.
هدف: این مطالعه به منظور تعیین رابطه افسردگی و اضطراب با استئوآرتریت انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه مورد- شاهدی در سال ۱۳۹۱، بر روی ۱۰۰ بیمار مبتلا به استئوآرتریت مراجعه کننده به درمانگاه روماتولوژی بیمارستان بوعلی قزوین و ۱۰۰ داوطلب سالم انجام شد که سابقه شناخته شده بیماری روانی و مصرف دارو نداشتند. از آزمون بک برای افسردگی و آزمون کتل برای ارزیابی اضطراب استفاده و پرسش نامه های اطلاعات جمعیتی و درد نیز تکمیل شد. داده ها با آزمون های آماری تی، کای دو و همبستگی تحلیل شدند.
یافته ها: %۶۶ بیماران مبتلا به استئوآرتریت و %۵۸ افراد گروه شاهد افسردگی داشتند که این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود و از بین آن ها %۷ بیماران و %۲ افراد سالم دچار افسردگی شدید بودند. فراوانی اضطراب در بیماران مبتلا به استئوآرتریت %۴۵ و در گروه شاهد %۴۲ به دست آمد که %۱۷ بیماران و %۱۲ افراد سالم به اضطراب شدید مبتلا بودند.
نتیجه گیری: به دلیل شیوع بالای اضطراب و افسردگی در بیماران استئوآرتریت و با توجه به تاثیر اختلال های فوق در روند همکاری بیمار برای درمان، تشخیص زودرس و درمان این اختلال ها نیاز است.