مقاله رابطه اختلاف میان سود حسابداری و سود ماخذ محاسبه مالیات با رشد و پایداری سود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی) از صفحه ۲۰۳ تا ۲۳۶ منتشر شده است.
نام: رابطه اختلاف میان سود حسابداری و سود ماخذ محاسبه مالیات با رشد و پایداری سود
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلاف سود حسابداری و سود ماخذ محاسبه مالیات
مقاله رشد سود
مقاله پایداری سود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کرباسی یزدی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: راسخ صالح سمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله اختلاف سود حسابداری و سود ماخذ محاسبه مالیات بر رشد و پایداری سود بررسی شده است. یافته های مقاله با استفاده از داده های نمونه انتخابی از ۸۰ شرکت و بکارگیری تحلیل آماری رگرسیون به صورت داده های ترکیبی نشان می دهد که در بازار سرمایه ایران، اختلاف سود حسابداری و سود ماخذ محاسبه مالیات با تغییرات آتی سود خالص بعد از مالیات رابطه معنی داری دارد، به طوری که با افزایش این اختلاف از میزان رشد سود خالص شرکت ها کاسته می شود. همچنین شواهد نشان می دهد که اختلاف بین سود حسابداری و سود ماخذ محاسبه مالیات با تغییرات آتی مالیات رابطه معنی داری دارد. به طوری که با افزایش این اختلاف بر میزان رشد مالیات در سال های آتی افزوده می شود. در ارتباط با پایداری سود نیز نتایج حاکی از این است که در میان شرکت های بورسی، اختلاف زیاد بین سود حسابداری و سود ماخذ محاسبه مالیات، پایداری سود شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد به طوری که با زیاد بودن اختلاف مثبت و یا منفی بین سود حسابداری و سود ماخذ محاسبه مالیات از پایداری سود شرکت ها کاسته می شود.