سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا جلیلی – کارشناس ارشدسازه
محمدمهدی حیدری – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان

چکیده:

آیین نامه های مهندسی عمران برای طراحی ساختمان ها عمدتا به مقاومت ساختمان برای تحمل بارهای زلزله و استاتیکی پرداخته و آیین نامه جامعی برای طراحی ساختمان با کف مشبک برا یتجهیزات حساس به ارتعاش موجود نمی باشد مدل اجزای محدود ANSYS برای تحلیل ارتعاش درمرکز کف مشبک و انتقال ارتعاش درامتداد کف مشبک می تواند اثر ضخامت کف اندازه دهانه ها و سختی ستونها را لحاظ کند با توجه به وقت گیر بودن آنالیز درنرم افزار اجزای محدود نیاز به مهارت کافی برای مدلسازی دراین مطالعه با بررسی جامع پارامترهای مختلف موثر درپاسخ کف مشبک به بارهارمونیک و استفاده ازنتایج بدست آمده ازتحلیل اجزای محدود فرمولی تقریبی برای طراحی کف مشبک پیشنهاد شده است.