ذکر عنوان یک گزارش

در یکی از بانکها، برخلاف افزایش تعداد سرمایه گذارانش، کاهش قابل توجهی در سرمایه گذاری ها مشاهده شده است (گزارش سالانه ۲۳)

 ذکر عنوان مقاله در مجله

کارشناسان به اهمیت بازی و استفاده ی کودک از اسباب بازی پی برده اند. “از یک جهت اسباب – بازی وسیله ی بازی کودک است و با یادگیری طرز استفاده ی آن، رشد ذهنی و فیزیکی کودک تحریک می شود” (“فروش ” ۳۷)

توجه: برای استناد به نام مقاله در مجله باید آن را در حد یک لغت کلیدی، کوچک کنید. زیرا بعدا در مدخل موجود در “آثار استنادی ” عنوان کامل آن را خواهید آورد.

یک مجله محلی، محل استقرار یسوعیون سنت گالی در تگزاس را به عنوان شهر مدرن فورت- استاکتون به درستی مشخص کرد (“تقاطع” ۴۹)

یا مجله محلی زندگی جنوبی، محل استقرار یسوعیون سنت گالی را به عنوان شهر مدرن فورت- استاکتون در تگزاس، به درستی مشخص کرد (“تقاطع” ۴۹)

اما در مدخل موجود در “آثار استنادی” چنین می آید: “تقاطع تاریخ تگزاس غربی “. زندگی جنوبی. دسامبر ۱۹۶۴: ۴۹.

– ذکر نام موسسه ی انتشاراتی یا تنالگان

در گزارشی که در هیأت مدیره ی مدرسه آمده، استفاده از کانال یک تلویزیون در نظام مدرسه تأیید شده است و گفته شده که “دانش آموزان بیش از آنچه از تبلیغات تأثیر می پذیرند، از گزارش های خبری بهره خواهند برد” (هیأت مدیره کلاریون کانتی ۴_۳)

 تعیین منابع غیر چاپی که شماره ی صفحه ندارند

گاهی اوقات ممکن است نیاز داشته باشید از منابع غیر چاپی نظیر سخنرانی، متن آهنگی های یک دیسک فشرده، یک مصاحبه یا یک برنامه ی تلویزیونی استفاده کنید. در این حالت شماره ی صفحه ای وجود ندارد؛ بنابراین، استناد پرانتزی را حذف کنید. در عوض، نوع منبع را مشخص کنید؛ مثلاً: سخنرانی، نامه یا مصاحبه. به گونه ای که خوانندگان انتظار دیدن شماره ی صفحه را نداشته باشند:

سخنرانیا تامپسون نبض را چنین تعریف می کند: “عملی که توسط اعصاب، بدون در نظر گرفتن نتایج آن آغاز شده است”.خانم پگی میکام در یک مصاحبه ی تلفنی  چنین ابراز داشت که تعصب ورزی در

مقابل زنان جوان سیاه پوست به اندازه ی شدت این تعصب در مقابل مردان جوان سیاه پوست نیست.

در این آهنگ رپ، جولیان یانگ به جوانان این ندا را می دهد: “در مدرسه بمانید ای

مردم، در مدرسه بمانید؛ فرمانروایی را فراگیرید ای مردم، فرمانروایی را فراگیرید”.

 ارجاع دو مرجعی برای استناد به کسی که نقل قولی از او در کتاب یا مقاله ای آمده است گاهی نویسنده ی کتاب یا مقاله ای، نقل قول شخصی دیگری را از یک مصاحبه یا مکاتبات شخصی خود بیان می کند و شما نیز می خواهید از همان نقل قول استفده کنید. برای مثال، در مقاله ای در روزنامه ی آمریکای امرور، صفحه ی ۹A، کارن . اس. پیترسون متنی نوشته است که در آن از زبان دو نفر دیگر نقل قول کرده است: «ایلین شیف» معتقد است جنسیت، محبوبیت و رقابت های ورزشی، در مقطع راهنمایی و دبیرستان دلهره ایجاد می کند. “مباحث را مشخص کنید. منتظر نشوید آنها این کار را انجام دهند؛ آنها عصبی هستند و می خواهند خونسرد جلوه کنند”. وی پیشنهاد می کند مقدار زمانی را که سال آخری ها صرف کار کردن برای به دست آوردن پول می کنند، در نظر بگیرید. “کار کردن مهم است اما مدرسه باید در اولویت قرار بگیرد”. روان پزشکی به نام «مارتین گرینبرگ» معتقد است مداخله ی والدین در امور مدرسه ای بچه ها در مقطع راهنمایی مؤثر است اما در دبیرستان خیر، “نوجوانان می توانند این مداخلات را منفی تعبیر کنند و آنها را در توانایی شان در نگهداری از خود، مزاحم و مخرب

وی اضافه می کند: “مشوق باشید، نه منتقد. انتقاد میتواند برای نوجوانان مخرب “.باشد

تصور کنید می خواهید نقل قول بالا را که از مارتین گرینبرگ است، استفاده کنید. باید نام گرینبرگ را نقل کنید و نام پیترسون را در استناد پرانتزی به عنوان نویسنده ی مقاله قرار دهید:

پس از آنکه دانش آموزان به مقاطع تحصیلی بالاتر از متوسطه رسیدند، کم کم از مداخلات والدین خود، به خصوص در فعالیت های مربوط به مدرسه رنجیده خاطر می

گردند. آنها به دوری از پدر و مادر نیز تاحدی نیاز دارند. امارتین گرینبرگ می گوید: “”

نوجوانان می توانند این مداخلات را منفی تعبیر کنند و آنها را در توانایی شان در نگهداری از خود، مزاحم و مخرب بدانند.” (به نقل از پیترسون ۹A)

همان طور که در بالا نشان داده شد، نیاز به یک استناد دو مرجعی دارید که یک مرجع، گوینده را معرفی می کند و دیگری شامل ارجاعی واضح به کتاب یا مقاله ای است

که در ان، همان نقل قول یا مطالب تفسیر شده را می یابید. بدون ارجاع به پیترسون، کسی نمی تواند مقاله را پیدا کند و بدون ارجاع به گرینبرگ، خوانندگان فرض را بر آن می گذارند که پیترسون، خود این جملات را گفته است.

توجه: نام پیترسون در یک مدخل کتابنامه در فهرست “آثار استنادی”شما خواهد آمد ولی نام گرینبرگ نمی آید؛ زیرا گرینبرگ نویسنده مقاله نست.

توجه: اگر شخصی از کتاب یا مقاله ی منتشر شده ی نویسنده ی دیگری نقل قول آورد، شما باید به دنبال کتاب یا مقاله ی اصلی بگردید و نباید از استناد دو مرجعی استفاده کنید. اگر برایتان مقدور است، منبع اصلی را ذکر کنید.