سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی وطنی – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی، پردیس دانشکده های فنّی، دانشگاه تهران
میثم حبیبی – دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی شیمی، پردیس دانشکده های فنّی، دانشگ
هومن ضیائی حلیمه جانی – دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی شیمی، پردیس دانشکده های فنّی، دانشگ
سیدمرتضی صادق نژاد – دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی شیمی، پردیس دانشکده های فنّی، دانشگ

چکیده:

امروزه ذخیر هسازی گاز طبیعی از لحاظ راهبردی نقش مهمی در برقراری توازن لازم بین عرضه و تقاضا در فصول مختلف سال داراست. که مهمترین مرحله از طرح ذخیره سازی گاز، مرحله ی امکان سنجی نام دارد. مطالعات لرزه نگاری سه بعدی، حفاری چاه های جدید و تعمیر چاه های موجود به منظور کنترل عدم نشت و بررسی توزیع تراوایی، مطالعات مخزن، تهیه طرح جامع توسعه مخزن و مطالعات مهندسی پایه و … از مبانی اصلی آن هستند. نخستین گام در ایجاد یک مخزن ذخیره سازی گاز طبیعی، یافتن مخزنی با مشخصات مناسب از جمله پیوستگی و پوشش مناسب سنگ، حجم کافی مخزن، تراوایی قابل قبول و قابلیت مطلوب آن می باشد. تاثیرگذاری بیشتر در بازارهای جهانی انرژی، اجرای ب هموقع تعهدات بین المللی صادرات گاز کشورها و ملاحظات زیس تمحیطی و سیاسی از عوامل علاقه مندی به ذخیره سازی است. در این مقاله، با توجه به اهمیت نحوه ی ذخیره سازی گاز، این فرآیند در مورد هیدروژن و گاز طبیعی که از جمله پرکاربردترین گازها به شمار میروند، مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی از لحاظ کیفیت و نحوه ی عملکرد و مسائل زیست محیطی و اقتصادی و… به تفکیک در مورد هر یک صورت گرفته است. از اهم روشهای ذخیره سازی گاز طبیعی میتوان به روشهای ANG ،LPG ،LNG روش هیدرات گازی و اشاره نمود. روشهای فشرده سازی و مایع سازی و استفاده از جذب سطحی از جمله روشهای ذخیره سازی هیدروژن میباشند. همچنین باتوجه به کاربردهای گسترده نانوفناوری در این صنعت به اثرات و کاربردهای آندر ذخیرهسازی اشاره شده، که از جمله میتوان به کاربرد نانوفناوری در هیدراتهای گازی و استفاده از نانولوله های کربنی و نانورشته های کربنی اشاره نمود