سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرضیه کدخدایی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
ناصر مدیری – گروه کامپیوتر ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده:

با توجه به پیشرفت XMLبه عنوان یک زبان مشترک بین انواع سیستم ها و استانداردی برای ارائه داده و توصیف اطلاعات ، زبانهای بسیاری برایXML queryایجاد شده که تمامی این زبان ها، از عبارت های مسیر منظم برای پرس و جوهای اسنادXMLاستفاده می کنند. در نتیجه مسئله ای در رابطه با ذخیره سازی و پردازش داده هایXMLای مطرح می شود.در این مقاله ما روشیجدیدی را برای ذخیره سازی و پردازش، داده هایXMLپیشنهاد می دهیم. در ذخیره سازی اسنادXMLکه بر اساس ساختارindexاست از یک شمای شماره گذاری، استفاده می کنیم که این شما بر اساس مفهوم extended preorder عملمی کند وبرای بیان ارتباطات میان عناصر و مشخصه ها دردرخت داده هایXML به کار می رود. ما همچنین یک الگوریتم، را برای پردازشquery های عبارات مسیر منظمبررسی می کنیم.