سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی تولید و بهره برداری از انرژی های نو سازگار با محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هادی زاینده رودی – استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، گروه برق، کرمان، ایران
محمدرضا پورغریب شاهی – شرکت برق منطقه ای کرمان، کرمان، ایران
حمیدرضا آخوند زاده – شرکت برق منطقه ای کرمان، کرمان، ایران
آزاده حسینی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده:

تأمین برق مطمئن و مستمر مهمترین دغدغه شرکت های برق منطقه ای و توزیع سراسر کشور بوده و هست. شبکه برق استان کرمان علی الخصوص مناطق جنوبی با رشد بار غیر معمول از این قاعده مستثنا نمی باشد. با نگاهی به دسته بندی نوع بار مصرفی خاص استان کرمان مشاهده می گردد تقریبا نیمی از بار استان کشاورزی می باشد. خشکسالی های اخیروعیق تر شدن چاههای کشاورزی ، استفاده از وسایل سرمایشی کم بازده درجنوب استان، توسعه بخش صنعت ومعدن و…. از مهمترین علل رشد بار دراستان کرمان طی چند سال اخیر می باشد. دراین مقاله پس از بررسی آمار مصرف انرژی و پیک بار ماه های مختلف سالهای ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۹۰ استان کرمان، میزان بارندگی ،درجه حرارت و حداکثر بارندگی دریک روز استان به تأثیر میزان بارندگی برمصرف انرژی الکتریکی در استان می پردازد. بحث باروری ابرها که بعنوان شاخه ای از علم تعدیل وضع هوا شناخته می شود، نوعی رفتار هوشمندانه با ابرها و سیستم های ابری و در جهت افزایش بارش در ابرهایی است که فرایندهای بارش در داخل آنها در حال شکل گیری و اجرا است. روش باروری به لحاظ هزینه های استحصال آب از تمامی روش ها مقرون به صرفه تر است و در بیشترین حد خود قیمت تمام شده هر مترمکعب آب ۶۰ تومان برآورد شده است؛ درحالی که در روش های دیگر تا ۲۰۰۰ تومان نیز هزینه انجام می شود. در این مقاله فارغ از منافعی که باروری ابرها خصوصا دراستان کویری همچون کرمان برای تأمین آب دارد به میزان صرفه جویی انرژی الکنریکی در این استان ناشی از باروری ابرها می پردازد.