مقاله ذائقه در خوانش و آفرینش داستان با رویکرد تجربه گرایانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زبان و ادب فارسی از صفحه ۱۴۱ تا ۱۵۷ منتشر شده است.
نام: ذائقه در خوانش و آفرینش داستان با رویکرد تجربه گرایانه
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله داستان
مقاله تجربه گرایان
مقاله دیوید هیوم
مقاله ذوق سلیم
مقاله ذائقه هنری و…

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کلهر محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
«هنر» و از آن جمله «ادبیات»، خاصه «داستان»، که جزء آثار مخیل اند، مبرا از قضاوت «ذوق و سلیقه» نیستند. ظاهرا رویارویی تجربی و مواجهه ذوقی با آثار هنری و داستان ناگزیر می نماید! ذائقه داستان خوانی و داستان نویسی متناسب با تجربه، فرهیختگی و همچنین قریحه هر فرد یا هنرمندی است و کوشش برای دست یازی به «ذوق سلیم» به ویژه در داستان، مهم ترین تجربه در خوانش و آفرینش داستان است. اساسا غایت هنر داستان، همین است. بر این مبنا در این جستار سعی برآن شده که براساس نظریه های تجربه گرایانه «دیوید هیوم»، و با اتکاء و تاکید بر نظرات و تجربیات نویسندگان مشهور ایرانی و غیرایرانی، این روند و رویاروی ذوقی توضیح داده شود. اصول فلسفی که «هیوم» برای درک و حتی نقد هنر- از آن جمله هنر داستان- وضع کرده است، بسیار ساده و سهل اند اما در عمل خاصه برای داستان نویس مشکل، طاقت فرسا و گاه ناممکن می نمایند. در توضیح این آرا، ادله و تجربیات متفکران و نویسندگانی چون «رابرت اسکولز»، «ویلیام فاکنر»، «گراهام گرین»، «هوشنگ گلشیری» و «نجف دریابندری» «ماریو بارگاس یوسا» و… در این مجال و مقال آورده می شود.