سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مجید قلهکی – استادیار ، دکترای عمران سازه ، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان
فائزه ناطقی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشکده مهندسی عمران دانشگ

چکیده:

یکی ازروش های موثردرآب بندی پی سدهای احداث شده بر روی بسترهای آبرفتی نفوذپذیر و آبرفتی، استفاده ازدیوار آ ببند بتن پلاستیک می باشد.با توجه به اینکه تخریب تعداد قابل توجهی از سدها ناشی از عدم کارایی مطلوب دیوار آب بند آنها بوده است، لذا اهمیت آنها بیش از پیش مشخص می گردد. سوالات تحقیق : در این مقاله بررسی می شود که چرا استفاده از دیوار آب بند بتن پلاستیک به سرعت درحال گسترش است. روش تحقیق: در این مقاله با بررسی مقالات و تحقیقات انجام شده ، اهمیت و لزوم اجرای این دیوارها بررسی شده است.نتیجه گیری: در این مقاله به این نتیجه می رسیم که در دیوارهای بتن های پلاستیک، مدول ارتجاعی پایین وشکل پذیری زیاد جهت سازگاری در عملکرد با پی و در عین حال تغییر شکل تحت بارهای وارده بدون ترک خوردگ ی از الزامات م یباشد. همچنین لازم است بتن پلاستیک دارای مقاومت کافی جهت تحمل بارهای وارده و نفوذپذیری کم جهت حفظ آب بندی سد باشد. استفاده ازآنها به علت سادگی تکنیک اجرا و وفورنسبی مصالح بتن پلاستیک وعملکرد مناسبشان ، به سرعت درحال گسترش است. ازدیگر کاربردهای دیوارهای ساخته شده از بتن پلاستیک علاوه بر کنترل تراوش در زیر پی سدها می توان به ایجاد دیوار آب بند حول یک ساختگاه وتخلیه آب ازمحل گودبرداری برای ساخت سازه مورد نظر، جلوگیری ازپخش مواد آلوده کننده در آبهای زیرزمینی، میرا کننده ارتعاشات مکانیکی اطراف ساختگاه نیروگاههای بزرگ و … اشاره نمود