سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فریبا برهانی – استادیار، مدیرگروه اخلاق پرستاری ، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی ،د
محمود عباسی – استادیار، مدیرگروه اخلاق پزشکی ، رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
طیبه جلالی – کارشناس ارشد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان
عباس عباس زاده – دانشیار، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پ

چکیده:

جو اخلاقی نشانگر درک افراد از سازمان خویش است و بر نگرش و رفتارآن ها تأثیر می گذارد. از آنجا که جو اخلاقی با عوامل بسیاری مانند عملکرد، رضایت شغلی و تعهد سازمانی مرتبط است این مطالعه به منظور بررسی دیدگاهپرستاران در مورد جو اخلاقی بیمارستان های آموزشی شهر کرمان طراحی شده است. پرسش نامه ها بین ۲۷۵ نفر از پرستاران توزیع شدند و اطلاعات باپرسش نامه ی جو اخلاقی جمع آوری شد. بر اساس یافته های این پژوهش، جو اخلاقی غالب بر بیمارستان های آموزشی شهرکرمان به ترتیب اولویت عبارتند از: حرفه گرایی، مقرراتی، علاقه مندی، مستقل و ابزاری هرچند که جوحرفه گرایی به عنوان یکی از جوهای مناسب غالب است اما پیشنهاد می گردد برنامه ریزی هایی جهت ایجاد علاقه مندی در سازمان اجرا گردد