سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای سلامت زنان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهره قطره سامانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز گروه پرستاری

چکیده:

سرطان دهانه رحم درکشورهای توسعه یافته دومین و در کشورها یدر حال توسعه شایع ترین سرطان در زنان است و عامل اصلی مرگ ناشی از سرطان های دستگاه تناسلی بشمار می رود قابل پیشگیری preventable) ولی درصورت تشخیص بموقع قابل درمان curable) می باشد تلاش برای جستجوی سرطان دهانه رحم و حالتهای قبل از سرطانی آن یکی از مهمترین شاخصهای سلامت جهانی د رکنترل سرطان است. هدف ازاین بررسی مروری بر روشها و دیدگاه های جدید در زمینه تشخیص زودرس ضایعاتی در دهانه رحم که می تواند بعدها منجر به سرطان دهانه رحم شوند و همچنین تشخیص زودرس سرطان دهانه می باشد. بررسی ها مطالعات تلاشهای مختلفی که در زمینه تشخیص زودرس سرطان دهانه رحم انجام شده از طریق اینترنت کتابهای مرجعtextbook و مجلات طی ۲۰ سال هست بخصوص ۵ سال اخیر مورد بررسی قرارگرفتند و نتایج آنها ثبت گردیده است.