سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

صابر جلیلی – دانشجوی دوره دکترای حسابداری، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
لیلی قاسم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
مهدی خلیل پور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

چکیده:

تا کنون حسابداری با دیدگاه های مختلف مد نظر قرار گرفته است. دیدگاه هایی مثل تصمیم گیری، تحقیقات بازار سرمایه، تحقیقات رفتاری، تئوری نمایندگی و غیره، حسابداری ادعا می کند که اطلاعات ارائه شده بی طرفانه و بدون سوگیری است. ولی شواهد نشان می دهند که حسابداری همانند ابزاری در دست عده ای است که تنها منافع گروه خاصی را تأمین کرده و منافع دیگران را نادیده می گیرند. در حقیقت، حسابداری آگاهی یا شعوری تصنعی را برای استفاده کندگان به وجود می آورد (بلکویی ۲۰۰۰) اما هم اکنون دیدگاه انتقادی در حسابداری مطرح شده است که تأکید بر نقش حسابداری دارد. بر اساس این دیدگاه عمل حسابداری به حمایت از اقتصاد، ساختار اجتماعی و تحکیم توزیع نابرابر قدرت و ثرت در جامعه گرایش دارد.