سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد نظری پور – استاد دانشگاه کردستان
محمد فتاحیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد-واحد علوم و تحقیقات ه

چکیده:

این مقاله سعی دارد با کمک مفاهیم حسابداری، به مطالعات حوزه مدیریت استراتژیک در مورد تئوری ارزش نیروی کار ،مزیت رقابتی و حداکثر سودآوری کمک نماید. این مقاله با تکیه بر موضوع گردش سرمایه به مثابهیک چارچوب سازمان دهنده،تئوری مبتنی بر منابع سازمان و تئوری ارزش مارکس که با تحلیل مزیت مبتنی بر منابع در کنار یکدیگر قرارمی گیرند ،به ما کمک خواهند کرد تا تاثیر منابع معینی از مزایای رقابتی مختلف دریک صنعت را شناسایی نمائیم.با پیروی از برخی مزایای مبتنی بر منابع،با کاهش کلی در سودآوری صنعت روبرو می شویم در حالی که دسته ای دیگر از مزیت ها ،به طور میانگین سودآوری را افزایش خواهند داد