سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آزاده زائری امیرانی – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست، شرکت سیمان اردستان

چکیده:

سوخت جایگزین، به پسماندها و ضایعات دورریز که از آنها به عنوان جایگزینی برای سوخت‌های فسیلی استفاده می‌شود، اطلاق می‌گردد. این سوختمی‌تواند به منظور بازیابی انرژی در کوره‌های سیمانمورد استفاده قرار گیرد. بطور کلی استفاده از سوخت‌های جایگزین در صنعت سیمان نه تنها از لحاظ صرفه‌جویی در هزینه‌های تامین سوخت، بلکه به دلایل زیست محیطی (محیطی با دمای بالا، زماند ماند طولانی، دفع مناسب خاکسترهای ناشی از احتراق و همچنین انهدام ضایعات بدون افزایش آلودگی) اهمیت ویژه‌ای دارد. نتایجبدست آمده ازاین مطالعه نشان می‌دهد، استفاده ازضایعات در کوره های سیمان به جای سوخت‌های فسیلیمزایای زیست محیطی بسیاری از نظرکاهش تولیدگازهای گلخانه‌ای و گازهای آلاینده معمول(CO, NOx) به همراه خواهد داشت.با وجود اینبسته به کیفیت ضایعات برخی از مشکلات نظیر وجود فلزات سنگینخصوصاً عناصر فرار در مقایسه با سایر سوخت‌ها، می‌تواند به عنوان عامل نگران کننده به شمار آید.