سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن علیخانی بنقنی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی
غلامحسین شمعانیان – دکتری زمین شناسی اقتصادی
محمد جعفری زنگلانلو – کارشناس ارشد اکتشاف معدن

چکیده:

سامانه ی رگه ای تجرود در۱۹۰ کیلومتری جنوب باختری مشهد درمجموعه ای ازسنگهای اتشفشانی اندزیتی و داسیتی ائوسن واقع شده است کانی سازی اغلب به گسل ها و شکستگی ها محدود شده و بصورت رگه ها و برشهای گرمایی تظاهر دارد کانی شناسی رگه ها نسبتا ساده است پیریت کالکوپیریت کوارتز و کلسیت ازمهمترین کانی های تشکیل دهنده ی رگه ها است اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن ثانویه جوانترین محصولاتی است که براثر فرایندهای برینزادتشکیل شده است کوارتز ایلیت ادولاریا کلریت اپیدوت کلسیت و کائولینیت کانیه ای گرمایی است که دمای بالاتر از۱۵۰ درجه سانتیگراد دراطراف رگه ها تشکیل شده اند ویژگیهای کانی شناسی دگرسانی و زمین شناسی مطنقه مورد مطالعه و مقایسه آن با کانسارهای اپی ترمال نشان میدهد که سامانه ی رگه ای تجرود متعلق به محیطهای اپی ترمال نوع سولفیدی شدت پایین است.