سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرامرز طوطی – دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران
اکرم عبدالاحدی –

چکیده:

توف های سبز سازند کرج ( ائوسن ) در منطقه جنوب شرقی رودهن شامل توالی از لیتیک توف، کریستال توف و ویتریک توف می باشند. مطالعات میکروسکوپی و الگوی پراش پرتو ایکس (XRD) نشان می دهند که مهمترین کانی های اصلی موجود در این توف ها عبارتند از پلاژیوکلاز، کوارتز، آلکالی فلدسپار، بیوتیت، پیروکسن، همچنین کانی های ثانوی تشکیل شده در این توف ها شامل کلریت، کوارتز ، اپیدوت ،کانی های رسی، آنالسیم، کلینوپتیلولیت، ناترولیت، می باشند. با توجه به اندازه و شکل شناسی شاردهای شیشه ای و نومولیت وفسیل های موجود در این توف ها بنظر می رسد توف های منطقه جنوب شرقی رودهن در شرایط دریاچه ای کم عمق تا هوایی در حجم زیاد فوران کرده اند. وجودکانی های همچون سریسیت،کلریت که در زمینه سنگ یا قالب کانی های دیگر می باشند نشاندهنده یک آلتراسیون فراگیر وعمومی در منطقه می باشد. کانی هایی نظیر زئولیت در فواصل نزدیک به توده های نفوذی به ویژه دایک های منطقه، نشاندهنده وجود شرایط ویژه آلتراسیون های دیاژنتیک و یا احتمالا هیدروترمال با منشا آبهای دریاچه ای می باشد.