مقاله دگردیسی خون به مار در گرشاسب نامه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در شعر پژوهی (بوستان ادب – علوم اجتماعی و انسانی ) از صفحه ۱ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: دگردیسی خون به مار در گرشاسب نامه
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بنای سیستان
مقاله خون
مقاله دگردیسی
مقاله گرشاسب نامه
مقاله مار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امامی نصراله
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی مازندرانی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مالگرد نوشین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روایات اساطیری همواره با اشارت ها و دلالت هایی رمزگونه و نمادین با اموری شگفت همراهند و این شگفتی ها در منطق اسطوره، چیزی جز باورها، امیال و آرزوهای دیرین انسان هایی کهن برای رهایی از ابهامات و پیچیدگی های هستی نبوده است؛ یکی از این امور شگفتی زا، دگردیسی موجودات و پدیده ها به یک دیگر است که خود حاصل خلاقیت هایی کهن و نشان گر تجلیات گوناگون روانی، اجتماعی، زبانی، زمانی و مکانی انسان ها در دوره های باستانی است. این دگردیسی ها گاهی در متون حماسی جلوه هایی خاص به خود می گیرند. در «گرشاسب نامه» اسدی طوسی نیز یکی از این دگردیسی ها، پیدایی «مار» از «خون» آدمیان در روایت «بنای سیستان» است. این جستار بر آن شده است تا با استناد به پاره ای از قراین و شواهد و تحلیل آن ها، رازوارگی این شگفتی را بازنماید؛ تلاشی که می تواند آفرینش «مار» از «خون» را با برخورداری از مفاهیمی تمثیلی و گاه پارادوکس گونه هم چون بقا، اقتدار، حیات، استحکام و نیز، دژمنشی های سالارمدارانه تبیین کند. انعکاس این پدیده در گرشاسب نامه اسدی طوسی گواهی بر اصالت و قدمت این منظومه عظیم حماسی است و خود مجملی است از تفصیل های رازناک در اساطیر کهن ایرانی.