سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمحمدجواد کلینی – دانشیار، گروه فرآوری مواد معدنی، دانشگاه تربیت مدرس
فراز سلطانی –
محمود عبدالهی –

چکیده:

کانه ی سولفید توده ای مس – روی تکنار با ۵/۳% روی، ۱٫۲۶% مس و ۸% پیریت، به روش فلوتاسیون پرعیار شد. در مرحله اول کالکوپیریت و در مرحله دوم، اسفالریت شناور شدند. در مرحله اول، از ۴ نوع مخلوط کلکتوری و دو سیستم بازدارندگی شامل CuCN-ZnSO4 و Dextrin-ZnSO4 استفاده شد.Aero238+SIPX بهترین حالت انتخابی را برای کالکوپیریت ایجاد و بازیابی ۹۹/۸۸%، ۴۹/۳۳% و ۳۴/۱% را برای مس، روی و پیریت درpH 54/10 حاصل نمود. از SIPX و CuSO4 به ترتیب به عنوان کلکتور و فعال کننده ی اسفالریت استفاده شد. نتایج مرحله دوم نشان داد CuCN عملکرد مشابهی با دکسترین در بازداشت پیریت – اسفالریت داشته اما سبب کاهش بازیابی روی به میزان ۲% و افزایش مصرف CuSO4 به میزان ۱۵۰g/t شده است. این دلایل و همچنین ارزان و در دسترس بودن دکسترین، این بازدارنده را به عنوان جایگزین مناسبی جهت بازداشت پیریت در فلوتاسیون کانه تکنار مطرح نموده است.