مقاله دین و دنیا: بررسی نگرش های متفاوت ادیان به دنیا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در اندیشه دینی از صفحه ۸۵ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: دین و دنیا: بررسی نگرش های متفاوت ادیان به دنیا
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دین
مقاله دنیا
مقاله رستگاری
مقاله تئودیسی
مقاله اسلام
مقاله مسیحیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعی زند علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
«دین و دنیا» از مباحث مورد علاقه متالهان و فلاسفه دین است و به همین رو با بی اعتنایی جامعه شناسان دین مواجه بوده است. این مقاله در گام نخست و در راستای مقابله با روی کردهای تحویلی در مطالعات دین، در صدد رفع برخی از این بی اعتنایی های آسیب رسان است و تلاش دارد نیاز مبرم جامعه شناسی دین به این مباحث را آشکار سازد و جایی را برای آن در فصول مقدماتی مطالعات جامعه شناختی دین باز نماید. این تلاش هم چنین برای نیل به درک صائب و روشن تری از مفهوم عرفی شدن، که انطباق بیش تری با بنیان های آموزه ای اسلام و شرایط اجتماعی ایران داشته باشد، انجام شده است.
مقاله در صدد است در این بازبینی، بر چند حقیقت بدیهی و در عین حال، اذعان نشده درباره دین تصریح نماید که تاثیراتی دگرگون کننده بر نظریات عرفی شدن دارند.
گام سوم پس از تاکید بر اهمیت دنیا برای ادیان، با مقایسه ای میان تلقی ادیان از دنیا برداشته شده است و با این فرض که عقاید و تعالیم دینی، تاثیرات تعین بخشی بر زیست اجتماعی پیروان خواهند داشت، آن را در برخی از فرازهای اساسی تر، همانند «رستگاری»، «الاهیات اقناعی» و «تنش های با دنیا» با تفصیل بیش تری دنبال نموده است و در خاتمه، تاثیرات آن را در اصلاح برخی روی کردهای غالب بر نگرش جامعه شناختی دین نشان می دهد.