مقاله دیدگاه هوسرل در باب علم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۸۷ در شناخت (پژوهشنامه علوم انسانی) از صفحه ۱۱۵ تا ۱۴۳ منتشر شده است.
نام: دیدگاه هوسرل در باب علم
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پدیده شناسی
مقاله جهان زندگی
مقاله ریاضیات
مقاله علوم طبیعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتح زاده حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هوسرل با معیار رویکرد طبیعی تمایز طبیعی تمایز قاطعی بین علوم طبیعی پدیده شناسی قایل می شود و همین آغشته نشدن پدیده شناسی به گرته برداری از علوم، فرصت مناسبی را برای بررسی و تحلیل مبانی علوم طبیعی از منظر بیرونی پدیده شناسی فراهم می کند. در این نوشتار سعی خواهیم کرد از منظر پدیده شناسی هوسرل به ریاضیات و فیزیک (به عنوان نوع آرمانی علم طبیعی) نگاهی بیافکنیم. خواهیم دید که از این منظر ریاضیات، به عنوان نظریه ممنیفلدها به باز تولید جهانی مثال می پردازد که همان زمینه پژوهش علمی (به ویژه در مورد فیزیک) محسوب می شود. دیدگاه هوسرل در ریاضیات و علوم طبیعی به ترتیب به دیدگاه های صورت گرایی و پراگماتیسم نزدیک است.