مقاله دیدگاه سهروردی در مورد هیولای مشائی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در حکمت سینوی (مشکوه النور) از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۷ منتشر شده است.
نام: دیدگاه سهروردی در مورد هیولای مشائی
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هیولای اولی
مقاله قوه و فعل
مقاله فصل و وصل
مقاله تخلخل و تکاثف
مقاله ابن سینا
مقاله سهروردی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: هدایت افزا محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ابن سینا و سهروردی به ترتیب نمایندگان بزرگ فلسفه مشا و حکمت اشراق در تفکر اسلامی به شمار می روند. این دو بر سر مباحث مختلفی اختلاف نظر دارند که یکی از آن ها، نزاع ایشان بر سر «هیولای اولی» به عنوان امری فاقد فعلیت و صرف قابلیت است. با مراجعه به کتب فلسفی – به ویژه آثار ناظر به حکمت سینوی – مشاهده می شود که حداکثر سه برهان در اثبات هیولای اولی در تالیفات بوعلی موجود است که نتیجه آن، قول به ترکیب جسم از ماده و صورت جسمیه است. صاحب حکمه الاشراق، یکی از این براهین را به هیچ انگاشته و دو برهان دیگر را مورد نقد جدی قرار داده و جسم را فاقد هیولا و صرف اتصال جوهری دانسته است؛ اما همو در کتاب تلویحات، تحت تاثیر آرا حکمای اسماعیلیه و اخوان الصفا، به وجود هیولا در اجسام رای می دهد.
مساله اصلی در این مقاله رفع تعارض از سخنان سهروردی در خصوص هیولا و واقعی جلوه دادن اختلاف او با ابن سینا است. در این راستا برخی آرای اندیشمندان معاصر نیز مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است.