مقاله دیدگاه سنجی اعضای هیات علمی درباره چالش های کارآفرین شدن دانشکده های کشاورزی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مدیریت فرهنگ سازمانی از صفحه ۳۲۵ تا ۳۴۳ منتشر شده است.
نام: دیدگاه سنجی اعضای هیات علمی درباره چالش های کارآفرین شدن دانشکده های کشاورزی ایران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعضای هیات علمی
مقاله دانشکده های کشاورزی
مقاله کارآفرینی
مقاله موانع کارآفرینی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح حقیقی نگین
جناب آقای / سرکار خانم: رضوی سیدمصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: رضوانفر احمد
جناب آقای / سرکار خانم: کلانتری خلیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش دیدگاه سنجی اعضای هیات علمی درباره چالش های کارآفرین شدن دانشکده های کشاورزی ایران است. جامعه آماری اعضای هیات علمی دانشکده های کشاورزی ایران است، که به روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب، ۳۴۴ نفر از آن ها انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است و داده های گردآوری شده با به کارگیری نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. برای شناسایی چالش های کارآفرینی در دانشکده های کشاورزی فن تحلیل عاملی به کار گرفته شد. بر اساس نتایج تحلیل عاملی، پنج عامل زیربنایی، مهم ترین چالش های کارآفرین شدن دانشکده های کشاورزی ایران شناسایی شدند که عبارت اند از «موانع آموزشی»، «موانع فردی شخصیت»، «موانع حمایتی قانونی»، «موانع تسهیلاتی» و «موانع ارتباطی» که در کل، ۷۰٫۳۹۵ درصد از واریانس کل را تبیین کردند. از موانع شناسایی شده، «موانع آموزشی» بیشترین درصد تبیین واریانس را داشته است.