مقاله دیدگاه روزنامه عصر جدید درباره مجلس سوم و کابینه های آن دوره (از ۱۳۳۳ تا ۱۳۳۵ ه.ق) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مسکویه از صفحه ۶۱ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: دیدگاه روزنامه عصر جدید درباره مجلس سوم و کابینه های آن دوره (از ۱۳۳۳ تا ۱۳۳۵ ه.ق)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روزنامه عصر جدید
مقاله مجلس سوم شورای ملی
مقاله کابینه
مقاله جنگ جهانی اول
مقاله عبدالحمید ثقفی (متین السلطنه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تنهاتن ناصری ایرج
جناب آقای / سرکار خانم: اسکندری آرزو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پس از انقلاب مشروطه و مشکلات متعدد برخاسته از آن، درگیری های مختلفی در کشور روی داد که موجب تحلیل رفتن نیروی انقلاب مشروطه و ضعف روزافزون دولت ها و مجلس مشروطه گردید. این ضعف و ناتوانی در برابر مداخله نیروهای متخاصم در جنگ جهانی اول بیشتر نمود داشت و آشکارتر شد. سیاست های توسعه طلبانه متحدین و متفقین در ایران، مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فراوانی برای کشور ما به وجود آورد. پایان دوره نیابت سلطنت ناصرالملک، فضای نسبتا بازی به وجود آورد که احزاب و روزنامه ها را بر آن داشت که در مسائل داخلی و خارجی کشور نقش مهم تری ایفا نمایند. یکی از روزنامه های مهم آن زمان نشریه عصر جدید بود که توسط میرزا عبدالحمید خان ثقفی ملقب به متین السلطنه انتشار می یافت. این مقاله سعی دارد دیدگاه های آن نشریه را در مورد مجلس و کابینه های آن دوره مورد مطالعه قرار دهد و واکنش های این نشریه را نسبت به حوادث عصر خود بررسی نماید.