مقاله دیدگاه رازی و سعدی در تزکیه نفس و اصلاح اخلاق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در طب سنتی اسلام و ایران از صفحه ۱۹۱ تا ۱۹۹ منتشر شده است.
نام: دیدگاه رازی و سعدی در تزکیه نفس و اصلاح اخلاق
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رازی
مقاله سعدی
مقاله تزکیه نفس
مقاله اصلاح اخلاق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کردافشاری غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مقیمی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی کناری حوریه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کتاب طب روحانی اثری است جاویدان از ابوبکر محمد بن زکریا بن یحیی رازی که در مفهوم معاصر موضوع آن، همان روان شناسی اخلاقی است و رازی آن را در مقابل طب جسدانی – پزشکی تن – قرار می دهد. این نگارش برداشتی آزاد از کتاب طب روحانی حکیم محمد بن زکریای رازی است که برخی از اشعار معلم اخلاق، سعدی شیرازی نیز به آن اضافه شده است. رازی این کتاب را با ستایش عقل و خرد و سرکوب کردن هوای نفس و اطاعت نکردن از آن شروع کرده و سپس انواع نفس و عیوب انسان را معرفی می کند و در نهایت از لزوم همیاری و همکاری بین انسان ها در جامعه مدنی، دوری از دنیاطلبی و ترس از مرگ سخن می راند. سعدی نیز در اشعار حکمی – اخلاقی خود در ترسیم مدینه فاضله، بر این صفات تاکید می ورزد. در مجموع می توان گفت طب روحانی، طب اخلاق است و مورد اشاره آن بعدی از انسان است که ساختار روانی و تعاملات اجتماعی و نیازهای معنوی او را تشکیل می دهد و اگر انسان ها در کنار طب تن، در پرداختن بدان ممارست ورزند، گامی در جهت ایجاد مدینه فاضله بر خواهند داشت.