مقاله دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه شهید صدوقی در مورد تغییر سرفصل های درس فیزیک پزشکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد از صفحه ۵۸ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه شهید صدوقی در مورد تغییر سرفصل های درس فیزیک پزشکی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش پزشکی
مقاله فیزیک پزشکی
مقاله ایران
مقاله دانشجویان پزشکی
مقاله روش های تصویربردای پزشکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بوذرجمهری فتح اله
جناب آقای / سرکار خانم: نفیسی مقدم رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و اهداف: علی رغم توسعه فن آوری های فیزیک پزشکی، سال هاست سرفصل های درس فیزیک پزشکی دانشجویان پزشکی ایران تغییر نکرده است. آموزش فیزیک پزشکی در بسیاری از دانشگاه های دنیا بر اساس اهداف کاربردی تعریف و به طور عملی آموزش داده می شود. به نظر می رسد آموزش مطالب جدید نظیر روش های تشخیصی درمانی باید جایگزین مطالب نظری موجود شود. این مطالعه با هدف بررسی دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی در مورد تغییر سرفصل های درس فیزیک پزشکی انجام شده است.
روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بر روی ۹۶ دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی طی سالهای ۱۳۸۹-۹۰ با روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام شده است. برای نظرسنجی دانشجویان در مورد تغییر مطالب درس دو واحدی فیزیک پزشکی، ابتدا روش های تصویربرداری پزشکی به ۵ دوره دانشجویان پزشکی در مقطع کارآموزی رادیولوژی به طور نظری و عملی آموزش داده شد. در پایان هر دوره و پس از امتحان، پرسشنامه ای حاوی ۲۰ سوال در اختیار آنان قرار گرفت تا تغییر سرفصل های فیزیک پزشکی نظر سنجی شود. پاسخ ها با گزینه های به شدت موافق (۵)، موافق (۴)، بی نظر (۳)، مخالف (۲) و به شدت مخالف (۱) ارزیابی کمی شدند.
یافته ها: متوسط ارزیابی دانشجویان در مورد آموزش اصول تصویربرداری پزشکی نسبت به مطالب موجود فیزیک پزشکی عدد ۳٫۹۲ یعنی نزدیک به موافق است. ارزیابی دانشجویان از آموزش عملی روش های تصویربرداری رادیولوژی CT و MRI و پزشکی هسته ای ۴٫۰۴ است یعنی موافقند.
نتیجه گیری: تغییر سرفصل های فیزیک پزشکی با گرایش فیزیک کاربردی بخصوص در زمینه روش های تصویربرداری مدرن پزشکی مورد توافق دانشجویان است.