مقاله دیدگاه دانشجویان مامایی در زمینه آینده شغلی رشته تحصیلی شان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در توسعه ی آموزش جندی شاپور از صفحه ۲۱ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: دیدگاه دانشجویان مامایی در زمینه آینده شغلی رشته تحصیلی شان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آینده شغلی
مقاله دانشجو
مقاله مامایی
مقاله نگرش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علیزاده شیوا
جناب آقای / سرکار خانم: نمازی آسیه
جناب آقای / سرکار خانم: سیگارچیان مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عوامل مختلفی می تواند بر دیدگاه انسان نسبت به آینده شغلی اثر بگذارد. با توجه به نیاز بیش از پیش زنان در تمامی سطوح بهداشت و باروری به ماما، این مطالعه با هدف بررسی دیدگاه دانشجویان مامایی نسبت به آینده شغلی خود انجام شد. این مطالعه توصیفی_تحلیلی بر روی کلیه دانشجویان مامایی مشغول به تحصیل مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی رشت، نیمسال اول ۹۱-۱۳۹۰ انجام شد. روش گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته شامل مشخصات فردی و سوالات سنجش نگرش آینده شغلی بود. داده ها با استفاده از نسخه ۱۶ نرم افزار SPSS و آمار توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میانگین نمره نگرش دانشجویان نسبت به آینده شغلی ۵٫۸۱± ۳۴٫۹۵ بود که نمره به دست آمده بالاتر از نمره قابل قبول بود. بین نمره نگرش به آینده شغلی و وضعیت اقتصادی، سن دانشجویان، ارتباط آماری معناداری وجود داشت. ولی بین سایر متغیرهای پژوهش با نگرش آینده شغلی، ارتباط آماری معناداری مشاهده نشد. با توجه به نتایج پژوهش، اکثر دانشجویان نسبت به آینده شغلی خود، دیدگاه مثبتی داشتند. که با در نظرگرفتن کثرت فارغ التحصیلان مامایی، تغییرات اساسی در شرایط بازار کار، توزیع مناسب نیروی انسانی و برنامه ریزی های لازم جهت حل پاره ای از مشکلات آموزشی و ایجاد مراکز مشاوره و حمایت از دانشجویان نسبت به توجیه آینده شغلی درتقویت نگرش دانشجویان به آینده شغلی مفید می باشد.