مقاله دیدگاه جانبازان اعصاب و روان نسبت به بکارگیری سیستم های سلامت روان از راه دور برای جانبازان جنگ تحمیلی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در طب جانباز از صفحه ۵۱ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: دیدگاه جانبازان اعصاب و روان نسبت به بکارگیری سیستم های سلامت روان از راه دور برای جانبازان جنگ تحمیلی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پزشکی از راه دور
مقاله سلامت روان از راه دور
مقاله جانباز
مقاله اختلال استرس پس از حادثه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: بهاالدین بیگی کامبیز
جناب آقای / سرکار خانم: نوری طیبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: استفاده از قابلیت های پزشکی از راه دور در محیط های نظامی، دسترسی به خدمات تخصصی پزشکی و درنتیجه تداوم مراقبت های بهداشتی را برای جانبازان امکان پذیر نموده است. این پژوهش با هدف بررسی دیدگاه جانبازان اعصاب و روان نسبت به بکارگیری سیستم های سلامت روان از راه دور برای جانبازان جنگ تحمیلی انجام شده است.
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع کاربردی توصیفی – مقطعی و در سال ۱۳۹۱ انجام گرفت. پس از اخذ مجوزهای لازم با مراجعه به بیمارستان های روانپزشکی جانبازان شهر تهران با تعداد ۵۳ نفر از جانبازان مراجعه کننده به این مراکز که حاضر به همکاری بودند مصاحبه و نظرات و پیشنهادات آنان ثبت گردید. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 17.0 و آمارهای توصیفی صورت گرفت.
نتایج: جانبازان اغلب بر تاثیر مثبت و ضرورت بکارگیری این روش ارائه خدمات تاکید داشتند. بحث های مربوط به دسترسی به کامپیوتر، نحوه تهیه دارو، نیاز های آموزشی و همچنین ضرورت مشارکت فعال خانواده ها در سیستم ارائه و دریافت خدمات سلامت روان از راه دور از جمله دغدغه های این عزیزان بود.
بحث: سلامت روان از راه دور یکی از راه حل های مناسب و عملی برای رفع نیازهای بهداشت روانی جانبازان است. البته باید توجه داشت که توسعه یک برنامه پایدار و موفق سلامت روان از راه دور مستلزم ملاحظات فنی و مدیریتی است. تجربیات سایر کشورها همه موید موفقیت این نوع خدمات در صورت نیازسنجی، امکان سنجی و برنامه ریزی صحیح است.