مقاله دیالکتیک هستی و آگاهی و نقش آن در شکل گیری، گسترش و پویایی مدرنیته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در علوم سیاسی از صفحه ۶۵ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: دیالکتیک هستی و آگاهی و نقش آن در شکل گیری، گسترش و پویایی مدرنیته
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدرنیته
مقاله دیالکتیک
مقاله هستی اجتماعی
مقاله آگاهی زیستی
مقاله نهادهای تمدنی جدید
مقاله سازه دانایی مدرن،بورژوازی
مقاله دولت-ملت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توسلی رکن آبادی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: نژادایران محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مدرنیته وضعیتی است که هستی اجتماعی و آگاهی زیستی به شکل متقابل الگوی زیست و تفکر مدرن را بازتولید می کنند. در این وضعیت زیستی سوژه خود بنیاد مدرن تمامی نهادهای تمدنی مدرن را انعکاسی از نسبت آگاهی خود با زیست خود می داند و کنش سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خود را بر اساس درک خود آگاهانه از زیست جهان خود انجام می دهد. البته خود آگاهی زیستی لزوما در تمام شهروندان یک جامعه مدرن ظهور نمی یابد؛ اما می توان در کلیت زیستی این جامعه آن را مشاهده کرد و در چنین شرایطی هنر، تفکر، سیاست و … به شکل همزمان بر محوریت آگاهی خود بنیاد شکل می گیرد و باز تولید می شود.