سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدحسن غفوریان – کارشناس ارشد خاک و پی
مهدی خداپرست – استادیار دانشگاه قم

چکیده:

با گسترش سریع شهر قم برای استفاده بهینه از فضاهای عمومی و اختصاصی بیش از پیش به گودبرداری نیاز پیدا شده است خاک قم غالبا شامل رس و مقداری ماسه بوده که به مصالح کربناتی پوشیده شده است گودبرداری درمجاورت ساختمان همسایه درفضاهای شهری هنوز برای مهندسین یک مساله چالش برانگیز است چنانکه برای ساختمانهایی که بسیار نزدیک به لبه گود ها هستند حرکت افقی یا قائم گود باعث ایجادخسارت به این ساختمان ها می شود بیشتر گودبرداریهای انجام شده درقم گودبرداریهای بدون سازه نگهبان هستند که از نظر ارتفاع بسیار متفاوتند براساس مطالعات اخیر انجام شده کرنش افقی و اعوجاج زاویه ای ساختمان ها که از گودبرداری ناشی می شوند به عنوان مهمترین عوامل ارزیابی خسارت مدنظر گرفته می شود بعد از مشخص شدن مقدار حرکت های افقی و قائم زمین میزان خسارت براساس یک گراف پیشنهادی که توسط برلند ارایه شده تعیین می شود.