مقاله دو راهکار تولید علم دینی بر مبنای آرای دکتر سروش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در جستارهای فلسفه دین از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۳ منتشر شده است.
نام: دو راهکار تولید علم دینی بر مبنای آرای دکتر سروش
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله علم دینی
مقاله علم برگرفته از متون دینی
مقاله علم هماهنگ با آموزه های دینی
مقاله راهکارهای تولید علم دینی
مقاله دکتر عبدالکریم سروش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موحدابطحی سیدمحمدتقی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دیدگاه های مختلفی در موافقت و مخالفت با علم دینی در کشور وجود دارد، و تا به حال تلاش چندانی برای هم گرایی این دیدگاه ها صورت نگرفته است. هدف پژوهش حاضر این است که بر مبنای آرای دکتر سروش، که در ایران به مخالف علم دینی مشهور است، راهکارهایی برای تولید علم دینی ارائه کند. در این مقاله دو راهکار برای تولید علم دینی به تناسب دو تلقی دکتر سروش از علم دینی، یعنی تلقی ضعیف (علم برگرفته از متون دینی) و قوی (علم هماهنگ با متون دینی) ارائه خواهد شد.