سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

طاهره ره گویی – دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه کامپیوتر،دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه ف
رضا منصفی – عضو هیات علمی،گروه کامپیوتر،دانشکده فنی مهندسی،دانشگاه فردوسی مشه

چکیده:

در سالهای اخیر حفظ حریم خصوصی در دادهکاوی و انتشار دادهها بهعنوان یک مبحث مهم تحقیقاتی مورد توجه محققین قرارگرفته است. مسأله مهم در این مبحث، چگونگی برقراری تعادل بین حفظ حریم خصوصی و کیفیت دادهها میباشد. این مقاله به بررسی حفظ حریم خصوصی در یکی از روشهای دادهکاوی به نام کاوش سودمندیمیپردازد. الگوریتمهای قبلی ارائه شده در این زمینه اگرچه به خوبی توانستهاند حریم خصوصی را حفظ کنند، اما از لحاظ کیفیت دادههای تولید شده از کارایی مناسبی برخوردار نیستند. الگوریتمهای اکتشافی ارائه شده در این مقاله علاوه بر اینکه به خوبی حریم خصوصی را حفظ میکنند، دادههای با کیفیت بهتری را نسبت به الگوریتمهای پیشین تولید میکنند. نتایج آزمایشات ارائه شده در این مقاله نشان میدهد که الگوریتمهای ارائه شده از لحاظ کارایی نسبت به الگوریتمهای پیشین از برتری چشمگیری برخوردار هستند.