سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسن میش مست نهی – دانشگاه سیستان و بلوچستان
زهرا شهرکی – دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

دراین مقاله به مطالعه مسائل برنامه ریزی خطی اولیه – دوگان پرداخته می شود و با استفاده از نتایج دوگان رویکرد سطح آرمان محاسبه می شود و به حل مسائل برنامه ریزی خطی فازی با استفاده از توابع عضویت نمایی پرداخته می شود محیط فازی باعث فاصله دوگانی می شود که اثر توابع عضویت نمایی روی این فاصله بررسی می گردد بطور کلی این نوع توابع عضویت برای مسائلی که تابع هدف دارای مقدار بی کران میباشد مفید است.