سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدرضا احدی – عضوهیئت علمی پژوهشکده حمل و نقل مرکزتحقیقات راه مسکن و شهرسازی
سیده هانی نظری – دانشجوی کارشناسی ارشدبرنامه ریزی شهری دانشگاه آزادقزوین

چکیده:

گسترش دوچرخه سواری به عنوان یک موقعیت سفر، بخشی از حم لو نقل است تا درجایگزینی ماشین شخصی و تشویق به استفاده از آن نقش آفرین باشد. اگرچه ترافیک دوچرخه تنها درصد ناچیزی از کل جریان ترافیک را شامل م یشود ولی تاثیر همین درصد ناچیز نیز باید در برنامه ریزی های حم ل ونقل ایران در نظر گرفته شود. به همبن منظور در بسیاری از شهرها برنامه ریزی گسترده ای را برای تامین تسهیلاتی از قبیل اختصاص مسیر های مخصوص دوچرخه سواری به صورت خطوط ویژه عبور مرور در نظر گرفته م یشود. در این رابطه افزایش استفاده از دوچرخه در کاهش ترافیک شهری و مشکلات ناشی از آن موثر خواهد بود. با توجه به این مسائل ایجاد مسیرهای دوچرخه سواری در شهرها و کلان شهرهای جهان به عنوان یکی از طرح های فوریتی و مورد نیاز مدیریت شهری، شهرداری تهران را نیز متقاعد به انجام چنین پروژه ای کرد تا جایی که شهردار تهران به تازگی منطقه ۸ را به عنوان پایگاه آزمایشی برای انجام این طرح معرفی کرد. لذا در این تحقیق تلاش م یگردد با بررسی مسیرهای ویژه تردد دوچرخه در منطقه و مزایا و معایب و مشکلات وجود مسیرها درسطح منطقه و نقش آنها در کاهش ترافیک معابر، راهکارها و پیشنهادات مناسب درجهت برطرف نمودن موانع بر سرراه دوچرخه سواری ارائه گردد