سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علیرضا قلعه ای – استادیار دانشگاه ارومیه
مینا برهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

چکیده:

درابتدا گمان براین بود که تنها افراد جامعه میتوانند کارافرین بوده و درآن نقش داشته باشند اما امروزه نه تنها افراددرکارافرینی نقش دارند بلکه از دولت نیز انتظارایفای نقش کارافرینی و همچنین حمایت ازکارافرینان می رود عصراطلاعات و دگرگونی دولت ازمقتضیات جامعه جهانی است از انجای یکه کارافرینی به عنوان عامل کلیدی رشد و توسعه اقتصادی درعصرمدرن شناخته شده است اصلاحات دربخش عمومی و تبدیل دولت بوروکراتیک به یک دولت کارافرین یکی از راه های اصلی پیشروی دولتهاست کارافرینی موجب بهره مندی مردم و کشور می شود دستیابی به آرمانهای توسعه پایدار کشور که جایگاه شایسته ای دراقتصادی جهانی برای کشور فراهم می کند تنها ازطریق اجرای راهبردهای توسعه کارافرینی امکان پذیر است بدون یک برنامه جامع توسعهکارافرینی تحقق این هدف امکان پذیرنیست